8 juli 2019

Het nieuwe Gelderse college

Het nieuwe Gelderse college

Op 5 juni werd het nieuwe Gelderse college geïnstalleerd met gedeputeerden van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De SGP is blij met dit college en ziet uit naar een goede samenwerking. De fractie heeft reeds een eerste kennismakingsgesprek met Gedeputeerde Jan van der Meer gehad. Andere gesprekken volgen DV na het zomerreces.