29 april 2020

Het ‘Tussendocument’

Tijdens de Statenvergadering van 22 april werd het zogenoemde ‘Tussendocument’ besproken. Namens de SGP gaf Klaas Ruitenberg aan het een mooi voorstel te vinden. Alhoewel de SGP het niet met alle onderdelen eens is.

Hij noemde hierbij als voorbeeld de Eurogames van 2022. Maar de grote lijn ziet er goed uit en kan rekenen op steun van de SGP.

Het ‘Tussendocument’ is een soort verzameldocument voor beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen tussen de Begroting en de Perspectiefnota.