29 oktober 2019

In gesprek met gedeputeerde Kerris

Het was prettig kennismaken met gedeputeerde Kerris op 9 oktober.

Uitdagingen

We spraken met hem over ruimtelijke ordening, wonen, klimaatadaptatie en over onderwijs en arbeidsmarkt. Het op een goede manier verdelen van de beperkte ruimte zal één van de belangrijkste uitdagingen worden voor de komende periode.

Bouwen naar behoefte

Voor wat betreft woningbouw staat de SGP voor het bouwen naar behoefte, waarbij op dit moment de vraag naar sociale huurwoningen en huisvesting voor seizoensarbeiders urgent is.