26 september 2019

In gesprek met gedeputeerden

In gesprek met gedeputeerden

De afgelopen periode voerde de SGP-fractie gesprekken met een drietal gedeputeerden. Met de heer Van der Meer over klimaat en energietransitie. Met de heer Van ’t Hoog over leefbaarheid, weerbaarheid en recreatie en toerisme. En met de heer Drenth over geitenhouderij, faunabeheer en het stikstof landbouw en de stikstofproblematiek.

We zien uit naar een voortzetting van de goede samenwerking met het Gelders college!