11 maart 2019

Ingediende vragen reclame bushokjes

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 11 maart 2019
Van: K. Ruitenberg
Onderwerp: Reclame op bushokjes in de Provincie Gelderland

Inleiding

In het dorp Garderen staat midden in het dorp een bushokje met daarop een reclameposter van Novamora waarop een vrouw te zien is met de tekst: “dating met passie”. In Hoevelaken aan de Koninginneweg staat eveneens een bushokje met een poster van twee zoenende vrouwen als reclame voor dating.

In Barneveld heeft de SGP-fractie naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan de gemeente. Uit de reactie van de gemeente bleek dat deze bushokjes eigendom zijn van de provincie Gelderland. De provincie is tevens verantwoordelijk voor het beheer ervan.

Standpunt

De SGP vraagt zich af of de provincie Gelderland zich er van bewust is dat veel inwoners niet kunnen instemmen met dergelijke reclame. Ze zou graag zien dat de provincie Gelderland dergelijke reclame-uitingen van bushokjes weert. Zoals bekend staat de SGP voor een levenswijze conform de Bijbel zoals weergegeven in de Tien Geboden. Hierbij passen dergelijke reclame-uitingen niet. De SGP is bovendien van mening dat de opbrengsten van dit soort reclame geen bron van inkomsten behoren te zijn voor de provincie.

Vragen

Naar aanleiding van bovenstaande, heeft de SGP de volgende vragen:

  • Vraag 1: Is het inderdaad zo dat de Provincie verantwoordelijk is voor de bushokjes en tevens voor de invulling van de reclame op bushokjes?
  • Vraag 2: Heeft de Provincie Gelderland hiertoe contracten met derden afgesloten?
  • Vraag 3: Is uw College bereid om richting de toekomst kaders te stellen voor reclame-uitingen om dergelijke aanstootgevende reclame te voorkomen?
  • Vraag 4: Is uw College bereid om voor de korte termijn maatregelen te nemen zodat deze reclame-uitingen verwijderd worden?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg