6 december 2018

Interprovinciaal wolvenplan

Interprovinciaal wolvenplan

 

Voorzitter,

De wolf of het lam

De SGP is niet blij met de komst van de wolf in Nederland. Maar het is  op dit moment een gegeven dat de wolf her en der in Nederland zal opduiken.  Daarom is het hebben van een wolvenplan goed. Maar wat ons betreft moeten er nog wel aanpassingen komen.

 De SGP zou het liefst zien dat de wolf uit Nederland zou worden geweerd, maar de politieke realiteit is anders: de wolf wordt welkom geheten in ons land. Wij pleiten voor afschaffing van de strikte bescherming van wolven.

Wat ons betreft past de wolf niet in ons cultuurlandschap. Cultuur moet je beschermen en beheren. Dus zal de populatie beheerd en gereguleerd moeten worden. Zodat we straks niet zitten met een onbeheersbaar aantal. Wij willen wel een stap verder gaan dan het CDA, ik wil het woord jagen dan wel noemen.

De schaderegeling die IPO nu voorstelt schiet schromelijk tekort. De maatschappij wil de wolf toelaten, dan moet alle schade die hieruit voortvloeit, worden vergoed. Niet alleen de directe schade maar ook de indirecte schade. Ook vergoeding voor hobbydieren. Ik sluit me wat betreft de schadevergoeding aan bij de woorden van mevr. Van Steenbrugge van het CDA. Helemaal niet onverantwoord. Maar we weten niet wat we over ons heen halen.

Het is niet reëel om boeren alleen te laten opdraaien voor preventieve maatregelen, zoals afrasteren. De SGP vindt dat geen redelijke oplossing. De politiek wenst wolven toe te laten in Nederland. Verlangt zij bepaalde preventieve maatregelen, dan moet vaststaan dat deze maatregelen effectief zijn en volledig worden vergoed. IPO merkt preventieve maatregelen aan als een normaal maatschappelijk risico. De SGP is het daarmee oneens.

De wolf onbeperkt en ongecontroleerd toelaten, betekent dat de kans bestaat dat schapen in het Nederlandse landschap zullen verminderen. Schapen vormen een cultuurhistorische waarde in het Nederlandse landschap dat beschermd dient te worden.

Geen opvang van wolven wat ons betreft. Hoge kosten en socialiseren.

Kortom voorzitter, liever helemaal niet, maar dat kan op dit moment niet. Dan maximaal reguleren en boeren en burgers die schade lijden compenseren.

Voorzitter, de wolf of het lam.

In de Bijbel lezen we een aantal keren over een wolf. En bijna altijd in combinatie met een lam, dat is als tegenstelling. Op de nieuwe wereld die wij verwachten zal de wolf en het lam vredig samenleven. Maar wij hebben op dit moment met de realiteit te maken. En daar moeten we verstandig mee omgaan.

Bennie Wijnne