7 juli 2021

Investeren in sociale huur

Gedeputeerde Staten kwamen met een voorstel om voor 20 miljoen euro te besteden aan de verduurzaming van sociale huurwoningen. Dit geld zal dan worden gebruikt om de CO2-uitstoot te reduceren, de biodiversiteit rondom de woningen te vergroten, leer- en werkplekken te realiseren en om de duurzaamheidsmaatregelen voor de huurders belastingneutraal te houden. De SGP steunt dit voorstel.


Lees hier de SGP-bijdrage:


Het is een grote maatschappelijke uitdaging voor de komende jaren om bestaande woningen energiezuinig te maken. Om zo bij te dragen aan de CO2-reductie en aan de energietransitie. Energiebesparing is minstens zo belangrijk als de opwekking van duurzame energie. Alles wat je bespaart, hoef je namelijk niet duurzaam op te wekken. Isolatie en energiebesparing leiden weliswaar tot lagere woonlasten, maar vergen wel eerst een investering. En met name voor mensen met een kleine beurs is dat vaak een te grote hobbel. En momenteel ook voor de woningbouwcorporaties; die hebben het met de verhuurdersheffing momenteel niet breed. Daarom vindt de SGP het nu voorliggende plan een mooi plan, waarmee we uiteindelijk ongeveer 4000 Gelderse gezinnen helpen aan een energiezuinige, en tegelijkertijd comfortabele en levensloopbestendige woning. Ook draagt het plan bij aan de provinciale doelen t.a.v. duurzaamheid en circulariteit. Het betreft aan de ene kant een fors bedrag, maar zorgt tegelijkertijd wel voor een hefboom van een factor 10; met onze bijdrage van 5000 euro per woning worden er maatregelen genomen ter waarde van ongeveer 50.000 euro per woning.

Wij vinden het belangrijk dat ook de particulieren die in veel gevallen tussen sociale huurder in wonen, ook kunnen profiteren van deze regeling. Zij zitten in sociaal en financieel opzicht veelal in hetzelfde schuitje. Daarom willen wij dat het maximale wordt ondernomen, met name door de corporaties, om hen te ontzorgen en in de regeling mee te nemen. Wat ons betreft, mag dan dat ook, qua financiële bijdrage. Daarom dienen wij de motie daarover, die door de VVD is aangekondigd, mede in.