19 februari 2019

Kamer steunt motie Van der Staaij om betere ambulancezorg Gelderland

Gehele Kamer steunt de motie van Kees van der Staaij (SGP) om betere ambulancezorg in Gelderland


Verschillende SGP-raadsfracties in Gelderland, de Gelderse Statenfractie en de Tweede Kamerfractie hebben inzake de Ambulance Zorg in Gelderland heel nauw samengewerkt. Hieronder de aangenomen motie. Wij hopen dat de Minister op korte termijn met alle betrokkenen om tafel gaat zitten om de problemen over de aanrijtijden gaat oplossen. Soms telt elke seconde.

SGP Gelderland

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in grote delen van de provincie Gelderland een ambulance bij noodgevallen vaak niet binnen 15 minuten aanwezig is,

overwegende dat in deze gebieden de normtijd van 15 minuten al jarenlang niet wordt gehaald,

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de betreffende gemeenten en RAV’s in Gelderland en representerende verzekeraars om hen aan te sporen de aanrijtijden van ambulances te verkorten en de Kamer hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij