8 juli 2019

Kan de provincie meer doen bij de bestrijding van de eikenprocessierups?

Kan de provincie meer doen bij de bestrijding van de eikenprocessierups?

Een aantal partijen, waaronder de SGP, diende op 3 juli mondelinge vragen in inzake de aanpak van de eikenprocessierups.

Het is volop in het nieuws en veel mensen ondervinden de gevolgen van contact met de haren van deze beestjes. Wat kan de provincie hierin betekenen, zijn er extra maatregelen mogelijk?

Gedeputeerde Drenth reageerde dat op dit moment alle beschikbare capaciteit benut wordt bij de bestrijding van de rupsen. Wel gaat de provincie nog dit jaar aan de slag met kennisdeling tussen gemeenten om de bestrijding voor volgende jaren effectiever aan te kunnen pakken.