7 juli 2021

Klimaatadaptatie

Tijdens eerdere besprekingen over het klimaat en hoe de provincie daar wat betreft woonomgeving mee omgaat, bleven veel dingen nog wat vaag. Op 7 juli lag er een heel concreet plan voor, het programma Klimaatadaptatie. Klaas Ruitenberg heeft uitgelegd waarom de SGP hiermee instemt.


Lees het hier:


We zien om ons heen dat het klimaat verandert. Denk aan de hoosbuien van de afgelopen weken en de hitte van vorig jaar. Het is dus belangrijk dat we onze woonomgeving daarop aanpassen, om daarop voorbereid te zijn. Bij de bespreking van het programma Klimaatadaptatie, vorig jaar, hebben wij als SGP aangegeven dat wij graag een meer concreet actieplan wilden zien. We zijn blij dat dat nu voorligt, opgesteld samen met de werkregio’s en de gemeenten. En waarvan het de bedoeling is dat met name zij die zullen gaan uitvoeren. Wij vinden het een goed voorstel om daar vanuit de provincie financieel aan bij te dragen. Wij kunnen dan ook instemmen met het voorstel.