31 oktober 2019

Klimaatakkoord

Er is in Nederland al veel gezegd over het klimaat, het klimaatakkoord en de ondertekening daarvan. In zijn bijdrage tijdens de Statenvergadering van 30 oktober gaf Statenlid Evert Mulder vanuit onze identiteit een statement af:

"Is klimaatverandering volledig toe te schrijven aan menselijk handelen? Wij geloven dat God daarboven staat. Niettemin erkennen we dat menselijk handelen wel degelijk invloed heeft op het klimaat. We moeten de nadelige gevolgen zoveel mogelijk beperken. Dat is rentmeesterschap. Daarom staan we achter maatregelen in het klimaatakkoord en de ondertekening daarvan namens de provincie Gelderland.”