24 september 2020

Koersnotitie Agrifood

In Gelderland wordt gewerkt aan een koersnotitie Agrifood. Deze draagt de naam: ‘Toekomst voor de Gelderse boer’. Hierin wordt weergegeven hoe de provincie het beleid voor de land- en tuinbouw de komende tijd wil vormgeven. De doelen van de koersnotitie worden in het hierboven weergegeven plaatje geschetst.

Langere periode

De Staten moeten nog besluiten over deze notitie. In voorafgaande besprekingen heeft Statenlid Bennie Wijnne namens de SGP aangegeven dat er veel mooie dingen in de notitie staan waar de SGP blij mee is. De SGP deelt de doelstelling van de notitie als richting, maar geeft daarbij tegelijkertijd aan dat het onmogelijk is om dat in 10 jaar tijd te realiseren. “Je kunt in 10 jaar tijd niet terugdraaien wat het beleid van 50 jaar veroorzaakt heeft. Daar zal een langere periode voor nodig zijn.”

Verder gaf hij aan dat voor de SGP gezinsbedrijven belangrijk zijn, waarbij hij erkent dat de definitie daarvan lastig te geven is.

Eerlijk speelveld

Hij vroeg aandacht voor verdienmodellen en een eerlijk speelveld. “Het kan niet zo zijn dat wij onze boeren allerlei regels opleggen en dat vervolgend de kip uit Oekraïne voor een bodemprijs in de supermarkt ligt. Dat vinden we geen eerlijk speelveld”.

Daarnaast wil de SGP graag verder praten over grondpolitiek en de rol die de provincie daarin heeft.

Boodschap

Tenslotte gaf hij aan de aandacht voor de pluimveehouderij en varkenshouderij te missen in de notitie. “Wat is onze boodschap aan die boeren?”