31 mei 2023

Maidenspeech Lourens van Bruchem

Voorzitter, dit is mijn maidenspeech. Best apart om weer beginneling te zijn, terwijl ik toch al 17 jaar in de gemeenteraad zit. Toch ook wel mooi. Ik vind het heel waardevol, om met de hulp van God waar ik me zeer afhankelijk van voel, me in te zetten voor meer dan West Betuwe, namelijk voor de gehele provincie Gelderland.
Ik zie ook uit naar de samenwerking met jullie allen.


Jaarrekening 2022

Het is heel duidelijk dat wij realistischer moeten begroten.  We hebben 164 ME niet uitgegeven in 2021. Nu in 2022 is dat 68 ME… Als rekeningcommissie hebben we daar ook een opmerking over gemaakt. Als SGP begrijpen we natuurlijk dat we niet volmaakt kunnen begroten, maar het is wel een oproep aan de nieuwe coalitie. Ik ben blij dat het college ook de aanbevelingen van de accountant en de rekeningcommissie overneemt.

We vinden het zeer belangrijk om ons stamkapitaal te handhaven. We horen te zorgen voor de volgende generaties. Wij vinden de geïntroduceerde verkeerslichten, 2 of 3 kleuren erg nuttig. Misschien is het goed om het huis dit nu eerst ervaring te laten opdoen met de twee kleuren. Het is goed of het is niet goed.

We maken ons wel zorgen over Mensen en Middelen. Tijdens de oordeelsvorming hebben wij ook gewezen om wat creatief te zijn om ondanks dat we hierop 19 ME gaan bezuinigen we ook slim moeten omgaan met inhuur. Dat zijn vaak verborgen extra kosten.

Vanmorgen hebben we, tijdens beeldvorming rondom de perspectiefnota, nog gehoord dat we structurele zaken niet moeten dekken met incidenteel geld.  Met de grote opgaven die voorliggen zal het inhuren van krachten alleen maar meer worden.

Graag doe ik hierbij een oproep tot creativiteit. Eigenlijk moet ik dit doen bij de behandeling van de perspectiefnota. Maar het zou toch mooi zijn als de huidige gedeputeerde daaraan nog een push kan geven. Als SGP pleiten we voor relatief minder tijdelijke inhuur. Dat is duur en we bouwen geen kennis op binnen dit huis.

Volgens ons kunnen we heel creatief zijn.  We kunnen op basis van incidenteel geld toch een meer structurele pool vormen van mensen die voor ons werken. Ik heb dit ook overlegd met onze accountant, die ook landelijk aan het pleiten is voor een betere besteding van incidenteel geld. Graag vraag ik om een toezegging naar een onderzoek. Ik realiseer me natuurlijk dat deze vraag zich wel op of over de scheidslijn ligt tussen PS en GS.

Voorzitter, mijn vraag is dus: kunnen we als provincie een onderzoek doen om een flexibele kern van medewerkers op te richten? Hiervoor zouden we een egalisatiereserve kunnen inrichten waarin gedoteerd kan worden vanuit incidentele middelen en waaruit dan de salariskosten worden betaald.  Dus doorlopend doteren vanuit incidenteel geld!

Ervaring leert dat we hiermee kennis binnen het huis kunnen houden, mensen meer energie krijgen en dat we fors bezuinigen op inhuur.

Zijn er risico's? Ja, natuurlijk… Mensen zijn dan toch in vaste dienst. Maar er zijn ook forse besparingen… Die ruimschoots opwegen tegen de risico's.

Wij zien dit zeker zitten.

Voorzitter, dank u wel.