27 februari 2020

Mesdag komt met de juiste stikstofcijfers, of toch niet?

 

Wat zijn nu de juiste stikstofcijfers? De landbouw zou voor 46% verantwoordelijk zijn voor de stikstofdepositie in Nederland volgens de commissie Remkes. Het RIVM kwam met een percentage van 45% en het Mesdagfonds met 25,1%. Wie heeft gelijk?

Dat is maar net hoe je er naar kijkt en welke zaken je wel of niet meeneemt in je berekeningen. Cijfers laten maar een deel van de waarheid zien, er zijn altijd keuzes nodig: wat neem je wel en niet mee in je berekening? Op 26 februari liet de SGP-fractie zich in Apeldoorn door het Mesdagfonds informeren over de achtergronden. Daaruit leerden we onder meer:

  • Kijk niet naar Nederland als geheel, maar specifiek naar de natura 2000-gebieden en dan wel per gebied.
  • Wees voorzichtig met het ‘zomaar’ baseren van beleid op basis van cijfers en berekeningen.
  • Er is een verschil tussen de juridische werkelijkheid en de cijfermatige werkelijkheid.
  • Zelfs als je exact dezelfde data gebruikt, kun je tot verschillende uitkomsten komen.
  • Er zijn vragen te stellen bij de herkomst van de data die als input voor berekeningen worden gebruikt door onder meer het RIVM.
  • Er is meer onderzoek nodig voordat belangrijke beleidsstappen genomen kunnen worden.

De universiteit van Amsterdam gaat op initiatief van het Mesdagfonds nader onderzoek doen naar de depositie van stikstof op boerenland en natuur en naar de herkomst ervan (typering stikstof). De SGP juicht dit onderzoek van harte toe.