28 januari 2021

Midterm Review

Bijna twee jaar geleden werd het Gelders coalitieakkoord opgesteld. Binnenkort is het tijd voor een tussenevaluatie. Klaas Ruitenberg benadrukt het belang van constructieve samenwerking:

‘We zien ons geplaatst voor een nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt om een andere benadering. Wij varen daarbij graag op een goed Kompas’

De titel van het Gelders coalitieakkoord is ‘Samen voor Gelderland’. Klaas Ruitenberg in zijn bijdrage: ‘Door constructieve samenwerking komen we verder. Zeker in deze tijd is het nodig om samen te werken aan Gelderland. Twee jaar geleden is het coalitieakkoord opgesteld. Nu zien we ons geplaatst voor een nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt om het nauwkeurig in kaart brengen van wat bereikt is (terugkijken), maar ook om vooruitkijken wat er veranderd is door de COVID-crisis en de stikstofcrisis. Dit vraagt om een andere benadering. Daarnaast is het rendement van onze financiële middelen veranderd. Dus moeten we met elkaar kijken hoe kunnen we datgene wat we willen bereiken financieren? Wij vragen graag op een goed kompas. U weet allen wat ons Kompas is en daar houden we graag aan vast.