21 december 2018

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, vervroegen en versnellen realisatieperiode

Vergadering Provinciale Staten op 19 december 2018

Motie (art. 37 RvO)

Motie N233 en de Rijnbrug Rhenen, vervroegen en versnellen realisatieperiode


Overwegende dat:

 • er al vanaf 2012 afspraken zijn over het verbeteren van het knelpunt N233 en Rijnbrug Rhenen,
 • de beoogde startdatum is voorzien in 2022,
 • de beoogde opleverdatum in voorzien in 2024,
 • de inwoners van Rhenen en de regio, en de gebruikers van de weg, tot 2024 de overlast houden,
 • er in 2030 weer opnieuw een knelpunt op de N233 zal ontstaan,
 • PS van Utrecht al heeft ingestemd met de extra benodigde financiering en dat ook PS van Gelderland in zal stemmen met de extra investering (totale projectkosten ca. € 75 miljoen)


Van mening zijnde dat:

 • er vertraging is ontstaan door de onvoorziene situatie rondom de brugpijlers,
 • de intentie ruim aanwezig is om het knelpunt versneld op te lossen,
 • deze vertraging de overlast voor de omwonenden heeft verergerd,


Verzoeken het College van GS om:

 • te onderzoeken of de startdatum van de werkzaamheden kan worden vervroegd, en met welke consequenties. Tevens hierover PS te informeren,
 • de realisatieperiode te verkorten door in de aanbestedingsprocedure (gunningscriteria) een extra positieve weging te geven aan een korte uitvoeringsperiode.


en gaan over tot de orde van de dag.

K. Ruitenberg