4 maart 2021

Natuurvergunning Lelystad Airport

 

Minister Schouten is voornemens een natuurvergunning te verstrekken aan Lelystad Airport. Gedeputeerde Staten van Gelderland gaan hierop een zienswijze indienen. Tijdens een kort debat over dit onderwerp gaf Evert Mulder aan dat er als het aan de SGP ligt géén natuurvergunning afgegeven wordt als dit ten koste gaat van stikstofruimte die de provincie elders nodig heeft.