20 februari 2019

Onderhoud Gelderse bruggen op orde

Onderhoud Gelderse bruggen op orde

De bruggen en viaducten in de provincie Gelderland verkeren in prima staat van onderhoud. Dat geven Gedeputeerde Staten aan naar aanleiding van vragen die de SGP had gesteld. Er wordt vanaf 2012 rekening gehouden met de snellere groei van het verkeer; daarvoor is een versterkings- en vervangingsprogramma opgesteld voor de periode tot en met 2032. In dit programma is ook voorzien in vervanging c.q. grootschalig onderhoud aan 35 civieltechnische kunstwerken op kritische locaties in ons wegennet (grotere bruggen en viaducten) o.a. op de A325 en A348.