9 juli 2020

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is gif voor de samenleving.

SGP maakt zich er ernstig zorgen over. Het bedreigt de leefbaarheid. De SGP pleit voor het vrijmaken van veel geld hiervoor.

Statenlid Bennie Wijnne gaf aan geschrokken te zijn van de informatie die op dit terrein vrijkomt. Dit is iets wat nationaal en ook internationaal aangepakt moet worden. Anders loopt onze samenleving enorme schade op. De rol van de provincie is hierin beperkt. Maar het plan van de provincie laat zien dat we wel degelijk iets kunnen doen. De SGP steunt het plan en adviseert Gedeputeerde Staten om er met volle kracht tegenaan te gaan.