7 september 2022

Opening Statenjaar

Op 7 september werd het Statenjaar geopend tijdens een bijeenkomst in Fort Vuren, helemaal in het uiterste puntje van Gelderland. Na de opening door de commissaris van de Koning, John Berends, blikten de Statenleden vooruit op enkele belangrijke thema’s die zich dit jaar aandienen.

Na de opening door de Commissaris van de Koning werd er een inleiding gegeven door directeur Henrice Wittenhorst over de samenhang en complexiteit van de fysieke opgaven, en de invloed en consequenties die dat heeft op ons als provincie. We maken daarbij een beweging naar omgevingsgericht werken, waarbij er aandacht is voor het proces van ruimtelijk perspectief in combinatie met de verstedelijkingsopgave, maar ook alles wat speelt rondom stikstof. We kregen een uitgebreide toelichting op de Gelderse gebiedsagenda’s, gevolgd door een presentatie van alle 9 gebiedsagenda’s en het omgevingsgericht werken.

Burgemeester Servaas Stoop (SGP) en wethouder Jacoline Hartman van de gemeente West-Betuwe gaven een verdieping op de gebiedsagenda FruitDelta, en ruimtelijke opgaven rondom Fort Vuren.

Aansluitend was er een rondleiding te voet langs twee pitches waarover uitleg gegeven wordt. Er werden vier groepjes gevormd die elk twee pitches aandoen. Na een gezamenlijke lunch werd de opening afgesloten.