12 november 2020

Opkopen van stallen of investeren in emissiereductie?

Arnold Versteeg gaf namens de SGP-fractie aan dat het opkopen van bedrijven minder effectief is voor het verminderen van stikstofemissie dan het investeren in maatregelen bij bestaande bedrijven om de emissie te reduceren. Het is prima om de juiste mensen te helpen met een nette bedrijfsbeëindiging, maar er moet voldoende aandacht zijn voor investeringen in bedrijfsaanpassingen.