19 maart 2019

Oproep om te gaan stemmen

Oproep om te gaan stemmen

Graag willen wij een ieder oproepen om morgen SGP te stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen.

Helaas gaan er vaak SGP-stemmen verloren omdat niet alle SGP'ers gaan stemmen. Laten wij elkaar opwekken om dit niet te vergeten.


Mocht u woensdag 20 maart niet in de gelegenheid zijn om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die u machtigt om voor u te gaan stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in uw eigen gemeente woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Wij hopen dat het SGP-geluid in de Statenzaal van Gelderland en bij de waterschappen de komende tijd versterkt mag worden en zeggen u dank voor uw betrokkenheid.

SGP Gelderland
SGP waterschap Rivierenland
SGP waterschap Vallei en Veluwe
SGP bestuur Gelderland