9 juli 2020

Perspectiefnota

Klaas Ruitenberg vroeg tijdens de behandeling van de perspectiefnota aandacht voor de lessen die we trekken uit de covid-periode. Leren we ervan of gaan we verder met het oude normaal? Een goed kompas is essentieel. Dat kompas is voor ons Gods Woord. Dat geeft, hoe mistig het ook is, pas echt perspectief.

De bijdrage van Klaas Ruitenberg

De SGP steunt de perspectiefnota. Klaas Ruitenberg geeft aan dat het goed is dat er aandacht is voor natuur, voor klimaat en voor de boeren. Graag wil de SGP nog een aandachtspunt toevoegen en dat betreft de voedselvoorziening. Wij leven op één van de vruchtbaarste delen van de aarde. Dat was vroeger wel anders. Onze voorouders die leefden op de arme, Veluwse zandgronden waren heel arm. Zij hebben vruchtbare grond ontworsteld aan de natuur. We moeten enig realisme betrachten als we bezig zijn met ambities voor natuur en klimaat. Er is een nog veel groter risico. Dat is niet zozeer economisch. We kunnen wel leven zonder auto en zonder asfalt. Maar niet zonder voedsel. Daar mag meer aandacht voor zijn. De SGP is overigens blij met geld voor inclusieve landbouw en voor de fruitdelta. Met andere zaken zijn we minder blij. Er wordt bijvoorbeeld veel geld beschikbaar gesteld voor sport. Dat mag wel een tandje minder.