7 juli 2021

Perspectiefnota 2022: Wendbaar en weerbaar


Tijdens de bespreking van de perspectiefnota voor 2022 pleit Klaas Ruitenberg voor wendbaarheid en het afschaffen van onnodige regels. Ook benadrukte hij het belang van weerbaarheid: tegen digitale en fysieke criminaliteit. Hij sloot af met het Lutherlied en Psalm 15:5 (berijmd).


Lees hier zijn bijdrage:Voorzitter,

Ik had eerst een andere titel boven mijn verhaal staan, maar de titel ‘Wendbaar en weerbaar’ past daar veel beter bij. Ik zal dit toelichten aan de hand van een paar dingen. De wereld is snel veranderd, dat hebben we in de afgelopen periode gemerkt. Complimenten naar het college, voor hoe zij hierin hun werk hebben gedaan. Er ligt hier ook een vraag: Hoe zorg je dat je als Provincie wendbaar bent? Wat we ook zien, is dat we al snel onder een deken verstikken, een deken van regelgeving. Vaak zien we ook dat regels van vandaag passen bij de situatie van gisteren. We moeten ontregelen, dat wil zeggen: Geen onnodige regels.

Een jaar geleden hoorde je hier en in den Haag niemand over stikstof. Anno 2021 legt dit ene woordje ‘stikstof’ de hele economie plat. Daarom waren de boeren vandaag in Arnhem. En natuurlijk hebben wij ons rentmeesterschap. We zijn in onze provincie al goed bezig op het gebied van natuurbeheer, denk alleen maar aan regio FoodValley.

Ook weerbaarheid is belangrijk, je hebt het nodig, gezien het recente verleden. En terwijl wij bezig waren met de herindeling van Barneveld-Scherpenzeel, kwamen de verschrikkelijke beelden van de aanslag op Peter R. de Vries binnen. En dit lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan dat we denken. We moeten niet alleen digitaal weerbaar zijn, maar we moeten ook weerbaar zijn tegen de criminaliteit.

Ik noemde al de onnodige regelgeving, dat is politiek van gisteren. Het gaat hier over de perspectiefnota en dan wil je kijken naar morgen. De inleiding van Dirk Vreugdenhil (CU) was ons uit het hart gegrepen. Hij had het over gemeenschapszin, we hebben elkaar nodig, maar niet alleen elkaar. Ik wil daar dit aan toevoegen: We hebben nog een Ander Houvast nodig. En het ging straks steeds over liedjes, die werden geciteerd, ik heb er nog wat bijgezocht, als eerste het Lutherlied:

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Daarnaast is mij iets aangereikt, uit het vijfde couplet van Psalm 15, en dat wil ik u allen ter overdenking meegeven:

Die nooit zijn geld op woeker geeft;
Die, d' onschuld en het recht genegen;
Het oog op geen geschenken heeft.
Wie dus oprecht en deugdzaam leeft,
Zal nimmer wank'len op zijn wegen.

 

 

Foto: Judith Leroy Fotografie