13 februari 2023

Politieke avond over besturen en wonen in Gelderland

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt: besturen in de grootste provincie van Nederland vraagt om betrouwbare politici. Ook het thema ‘Wonen’ staat op de agenda tijdens een politieke avond van de SGP-fractie van de provincie Gelderland, op 17 februari in Wekerom.

‘Betrouwbaar en koersvast’ gaat de SGP-fractie van de provincie Gelderland de verkiezingen voor de Provinciale Staten in. Die twee kernwaarden drijven lijsttrekker Klaas Ruitenberg, die er tijdens een politieke avond bij Bouwbedrijf Middendorp over in gesprek gaat met burgers. „De overheid is in dienst van God en moet een schild zijn voor zwakken in de samenleving. Dat vraagt om een betrouwbaar bestuur”, vertelt Ruitenberg. „Het provinciebestuur moet dan ook zeggen wat het wil gaan doen én doen wat het zegt. Er zijn dus integere politici nodig, die hun verantwoordelijkheid nemen waar het moet en kansen pakken waar het kan.”

Naast Ruitenberg spreekt Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer, over het belang van de landelijke verkiezingen. „Deze verkiezingen zijn ongelooflijk belangrijk, denk aan provinciale thema’s: Hoe gaat we om met de ruimte? Hoe geven we toekomst aan de boeren? Maar deze vraagstukken komen ook terug in de Eerste Kamer, naast de vraagstukken op bijvoorbeeld medisch-ethisch gebied. Het is echt belangrijk om als SGP daar een christelijk geluid te laten horen!”

Woningen voor iedereen

Tijdens het tweede deel van de avond staat wonen centraal. Scheefwonen, hoge huizenprijzen en toenemende vergrijzing leggen allemaal een claim op de woningmarkt, stelt Lourens van Bruchem, nummer 3 op de kandidatenlijst. „Geen nieuwe stad op de Veluwe, wel bouwen in en om kernen om de leefbaarheid te blijven ondersteunen.”


De politieke avond vindt plaats op 17 februari bij Bouwbedrijf Middendorp, Het Laar 1, in Wekerom. De avond begint om 19.30 uur.