25 januari 2023

Politieke avond over verkeershinder Rijnbrug

Verkeer tussen Rhenen, Kesteren en Opheusden loopt steeds opnieuw vast op de Rijnbrug. Daarom belegt SGP Gelderland op 3 februari een politieke avond over mobiliteit en verkeersveiligheid. Statenlid Gerrit Averesch: „Dit is gewoon cruciaal voor de inwoners en economische ontwikkeling.”

De Rijnbrug zou verbreed worden: die belofte werd expliciet opgenomen in het coalitieakkoord van de Gedeputeerde Staten. Vier jaar later is de cruciale verbinding bij Rhenen echter nog steeds een knelpunt voor de mobiliteit in de regio. Verkeer loopt er regelmatig vast en de technische staat van de brug is onzeker. Op 3 februari gaan Gerrit Averesch, Statenlid van de SGP Gelderland, en Chris Stoffer, Tweede Kamerlid namens de SGP, tijdens een politieke avond in gesprek over de mobiliteit en verkeersveiligheid in de regio.

Andere sprekers zijn Lourens van Bruchem, derde kandidaat op de SGP-kieslijst in Gelderland, en Goos den Hartog, lijsttrekker voor de SGP in Waterschap Rivierenland.

„De coalitie heeft een knelpunt gesignaleerd en beloofd dat aan te pakken”, zegt Averesch over de Rijnbrug. „Dat die belofte nu niet wordt nagekomen, is niet uit te leggen aan de inwoners van deze regio.” Het Statenlid vreest dat de verkeershinder uiteindelijk de economische ontwikkelingen in de regio zal afremmen. Hij roept de Gedeputeerde Staten dan ook op hun standpunt over de Rijnbrug nog eens te overwegen.

Bouwen voor alle lagen van de bevolking

In het tweede deel van de avond gaat Lourens van Bruchem in op het thema ‘Wonen’. „Om de woningbouw te stimuleren, willen we slim omgaan met de mogelijkheden”, stelt Bruchem. „We willen creatiever bouwen, meer speelplekken voor kinderen realiseren en de bestemming van leegstaande gebouwen aanpassen. De provincie zal meer bindende afspraken met gemeenten moeten maken, zodat er voor alle lagen van de bevolking gebouwd gaat worden.”

De politieke avond op 3 februari vindt plaats in het Van Lodenstein College, Kasteelstraat 2 te Kesteren. De avond begint om 19.30 uur.