1 april 2021

Provinciale Staten op weg naar 2023

Provinciale Staten van Gelderland gaan op zaterdag 10 april van 9:30 tot 12:30 uur online in gesprek met inwoners over de stand van zaken in Gelderland. Welke kansen liggen er? Welke zorgen zijn er?  Iedere inwoner is welkom om mee te doen.

Uitgangspunt voor deze bijeenkomst is de kadernota Midterm Review. Deze kadernota wordt 14 april oordeelsvormend besproken, waarna Provinciale Staten er op 28 april een besluit over nemen. Uw inbreng kan hierin het verschil maken. De Gelderse staten willen, net als bij de start in 2019, verder met uw ideeën op weg naar 2023!

Provinciale Staten organiseren deze bijeenkomst omdat ze inwoners ruim de gelegenheid willen geven te horen wat er speelt in de Gelderse samenleving. De ochtend van 10 april komt dan ook in de plaats van het inspreekrecht van 5 minuten tijdens een oordeelsvormende vergadering (14 april).

De onderwerpen waarover Provinciale Staten met u van gedachten wisselen zijn:

  • samen voor Gelderland
  • duurzaamheid
  • natuur
  • cultuur
  • gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland
  • economie en mobiliteit

Iedere inwoner is welkom om mee te doen op 10 april.

 

Aanmelden kan hier.

 

Op deze pagina is ook meer informatie over de bijeenkomst te vinden.