16 april 2020

Provinciale Staten van Gelderland houden op 15 april de eerste digitale vergaderingWie enkele maanden terug geopperd zou hebben dat de Gelderse Staten digitaal zouden gaan vergaderen, zou verbaasde reacties hebben gekregen. Maar op woensdag 15 april was het zover . Omdat er momenteel niet op de gewone manier vergaderd kon worden en een aantal zaken wel voortgang behoeft.

Ook de SGP-Statenleden namen deel aan de digitale PS-vergadering. Het was even spannend of de techniek zou meewerken, maar het lukte. Er werd onder andere gesproken over aanpassing van het Reglement van Orde en over windpark De Groene Delta.

Op woensdag 22 april vond een tweede digitale Statenvergadering plaats.