29 april 2020

Railterminal Gelderland

Er is al veel over een Railterminal in Gelderland gesproken. Maar het is een complexe zaak. De SGP ziet de noodzaak van een railterminal, maar wil het voor de bewoners ook zo leefbaar mogelijk houden.

Het college kwam op 22 april met een voorstel naar de Staten om een coördinatiebesluit toe te passen voor dit omvangrijke project waar veel stakeholders bij betrokken zijn. Hiermee komt de coördinatie van diverse benodigde vergunningstrajecten op één plaats te liggen, namelijk bij de provincie. Dit maakt het overzichtelijker en efficiënter. De SGP is blij met dit voorstel.