31 januari 2024

Railterminal Gelderland gaat niet door

Tijdens de Statenvergadering van 31 januari heeft Provinciale Staten besloten om niet verder te gaan met het project Railterminal Gelderland, ook wel RTG. In het coalitieakkoord was namelijk besproken dat er tot 31 december 2023 tijd was om een exploitant te vinden, en als dit niet zou lukken was de consequentie dat het project kwam te vervallen. Om deze reden steunen wij dit besluit dan ook.

Statenlid Lourens van Bruchem over dit besluit: ‘Het is om diverse redenen jammer dat dit project hier stopt, maar we zien ook voordelen. Zo komen er middelen vrij die mogelijk ingezet kunnen worden voor projecten die de Gelderse economie bevorderen, zoals het realiseren van een verbrede Rijnbrug bij Kesteren. In het kader van het zijn van een betrouwbare overheid willen we het besluit om te stoppen met de RTG steunen, maar juist doorgaan met het bevorderen van een economisch gezond Gelderland.’