29 maart 2021

Recreatiezonering op de Veluwe

Anton Heemskerk leverde als fractievolger zijn eerste bijdrage bij het onderwerp recreatiezonering. Dat betekent dat bepaalde delen van natuurgebieden afgesloten worden voor mensen om de natuur rust en ruimte te geven. 

Als oud-inwoner van Garderen kan hij zich de zorgen van omwonenden op dit punt goed indenken. Hij vroeg aandacht voor de vrijheid van bewoners van de betreffende gebieden. Is dat voldoende geborgd?

Het thema zal de komende tijd verder besproken worden.