9 juni 2021

RES 1.0

De verschillende regio’s in Gelderland hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Van vier regio’s in de provincie was versie 1.0 zover dat Provinciale Staten hierover op 9 juni een besluit konden nemen. Evert Mulder: “Voor de SGP is de energietransitie een wezenlijk onderdeel van Bijbels rentmeesterschap.”