15 december 2021

RES Cleantech en Achterhoek

Tijdens de Statenvergadering van 15 december stonden de RES’sen van Cleantech en Achterhoek op de agenda. De SGP-fractie is blij dat deze nu vastgesteld staan, maar Evert Mulder plaatste nog wel een paar kritische kanttekeningen.

 

Als SGP zijn we blij dat nu alle RES-en 1.0 af zijn. En natuurlijk over het feit dat zowel de regio Achterhoek als de CleanTech Regio hun eerdere bod voor opwekking van duurzame energie hebben gehandhaafd. Veel is al gewisseld tijdens de oordeelsvormende vergadering. Nu nog een paar opmerkingen over beide RES-en.

CleanTech Regio

Wij begrijpen dat het lastig was en is voor de CleanTech Regio om ruimte te vinden voor de plaatsing van windmolens, gelet op de beperkingen vanwege aan de ene kant vliegveld Teuge, en aan de andere kant het Natura-2000 gebied Veluwe, vanwege de wespendief. We hopen dat het inderdaad gaat lukken om 5 windmolens te realiseren in de Veluwe randzone ten tussen Apeldoorn en Heerde. Daarbij is ook lastig om een plek te vinden voor zonneparken, als dat niet mag in het Natura-2000 gebied, en je het niet wilt op goede landbouwgrond. En overigens mooi te lezen dat de regio creatief en innovatief meezoekt naar mogelijkheden om opgewekte energie tijdelijk op te slaan als het netwerk dit niet kan opnemen.

Achterhoek

De SGP maakt zich wel zorgen over het feit dat in de RES Achterhoek een deel van het bod nog niet is gealloceerd, ofwel nog niet is toegewezen aan zon of wind. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat de RES daarmee nog niet af is. Aan de andere kant biedt het ook kansen om dit deel, in de aanloop naar RES 2.0 in te vullen met windenergie, om zodoende een goede balans te vinden tussen opgewekte zonne-energie en windenergie.

Evert Mulder