15 november 2022

Rijnbrug: de aanhouder wint!

Jarenlang heeft de provinciale SGP-fractie zich ingezet voor verbreding van de Rijnbrug. Het lukte de SGP-fractie na de vorige verkiezingen dit punt op te laten nemen in het Gelderse coalitieakkoord. Na herijking halverwege deze Statenperiode bleek echter dat de benodigde investering tientallen miljoenen hoger zou uitvallen dan begroot. Reden voor het college om voor te stellen de verbreding van de Rijnbrug te schrappen, tot grote ontsteltenis van de SGP-fractie en z’n mobiliteitswoordvoerder Gerrit Averesch.

Laatstgenoemde diende tijdens het debat daarover een motie in die afdwong dat het geld wat al wél gereserveerd was beschikbaar zou blijven voor infrastructuur in de regio rondom de Rijnbrug. Doel daarvan was dat dit bedrag niet zou ‘verdampen’ en foetsie zou zijn op het moment dat er alsnog voldoende middelen bijeengebracht zouden worden. Deze SGP-motie werd massaal gesteund. Het geld bleef op de plank liggen.

Collega Averesch liet het daar niet bij zitten. Samen met de SGP-fracties uit de provincie Utrecht (voor de contra-aardrijkskundigen onder ons: de Rijnbrug verbindt letterlijk de provincies Gelderland en Utrecht) en Rhenen trok hij ten strijde om de miljoenen alsnog op tafel te krijgen. Na alle infrastructurele mega-investeringen in de randstad en de grote steden werd het de hoogste tijd om de verbreding van de Rijnbrug alsnog hoog op de investeringslijstjes te krijgen.

Samen met andere SGP-collega’s trok collega Averesch aan zoveel mogelijk politieke touwtjes. Zoals die van de Haagse SGP-fractie. En niet zonder succes: parlementariër én provinciegenoot Chris Stoffer lobbyde in meerdere debatten voor een financiële impuls vanuit Den Haag. En afgelopen week was daar het échte succes: het Rijk gaat toch meebetalen aan de verbreding van de Rijnbrug. Het Gelderse geld kan van de plank en ingezet om een oude belofte waar te maken. Proficiat voor de inwoners van dit gebied én voor onze SGP-mobiliteitswoordvoerder.

Harm Jan Polinder