4 maart 2021

Rondetafel over stikstof

 

Op 10 februari organiseerde Provinciale Staten een rondetafelgesprek (weliswaar digitaal) met leden van de commissies Remkes en Hordijk over stikstof. Het was een zeer boeiende bijeenkomst. Stikstofdoelen werden kritisch bekeken en modellen blijken niet altijd optimaal. Theoretische oplossingen zijn in de praktijk dikwijls niet haalbaar. Het blijft al met al een ingewikkeld dossier.