6 december 2023

Ruimtelijk Voorstel

Woensdag werd het ‘Ruimtelijk Voorstel’ behandeld in de oordeelsvorming van Provinciale Staten. In dit document is uitgewerkt welke ruimtelijke uitdagingen er in Gelderland liggen.

Eerder werd al berekend dat we voor uitvoering van alle Gelderse plannen maar liefst 1,8 x de oppervlakte van Gelderland nodig hebben. Het onderwerp wordt daarom ook wel uitgelegd als de ‘ruimtelijke puzzel’. 

Ook zijn de zogenoemde ‘regio-arrangementen’ in het Ruimtelijk Voorstel opgenomen. Dit zijn ambities en wensen die door de regio’s zijn ingebracht. 
Dit alles wordt gedaan op verzoek van de landelijke overheid. Als Provincie gaan we de komende tijd met het rijk en de regio’s aan de slag om de spaarzame ruimte in Gelderland goed te verdelen. De komende maanden zullen we daar verschillende debatten over voeren, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de omgevingsvisie. 

Tijdens de oordeelsvorming heeft Statenlid Harm Jan Polinder namens de SGP-fractie een aantal onderwerpen aan de orde gebracht, waaronder de frustratie die bij regio’s leeft over de wijze waarop de regio’s en gemeenten betrokken zijn bij de totstandkoming van het Ruimtelijk Voorstel. 

Tijdens de Statenvergadering van D.V. 20 december zal het onderwerp ter besluitvorming voorliggen.