5 maart 2019

Schriftelijke vragen subsidies Cultuur en Erfgoed

 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 4 maart 2019
Van: K. Ruitenberg
Onderwerp: Subsidies Cultuur en Erfgoed


Inleiding

Op 4 februari 2019 is de regeling Subsidies Cultuur en Erfgoed opengesteld. Hiervoor zijn op deze eerste dag van openstelling maar liefst 68 aanvragen ingediend.
Een kerkgenootschap dat op deze dag een subsidieaanvraag heeft ingediend voor de regeling 7.4 functioneel gebruik erfgoed, ontving een brief met onderstaande inhoud:

Op de dag van openstelling hebben we maar liefst 68 aanvragen ontvangen voor het onderdeel restauratie. Hiermee is het ingestelde subsidieplafond fors overtekend. Op grond van onze subsidieregels (Regels Ruimte voor Gelderland, artikel 1.3.2 lid 2) is er, middels loting, door een notaris een lijst vastgesteld op basis waarvan we de volledig ingediende aanvragen in behandeling zullen nemen. Niet volledige aanvragen komen indien zij alsnog volledig worden gemaakt onderaan de lijst op de dag dat de ontbrekende stukken zijn aangeleverd.
Uw aanvraag is als volledig beoordeeld maar valt buiten het subsidieplafond.

Vragen

Naar aanleiding hiervan heeft de SGP de volgende vragen:

  • Vraag 1: Met welk bedrag hebben de aanvragen het subsidiebedrag inmiddels (4 maart 2019) overschreden?
  • Vraag 2: Is uw College bereid om met o.a. vertegenwoordigers van de kerken in Gelderland (zoals de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer en Kerkelijk Waardebeheer) in overleg te gaan om tot een inventarisatie te komen voor benodigde subsidiegelden in de komende jaren?
  • Vraag 3: Is uw College bereid om de regeling Subsidies Cultuur en Erfgoed voor het jaar 2020 substantieel te verhogen?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg