5 december 2018

Schriftelijke vragen verkeersonveiligheid Neder-Betuwe

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Datum: 3 december 2018

Indiener: Klaas Ruitenberg

Onderwerp: Verkeersonveiligheid Neder-Betuwe

 

Zojuist namen wij kennis van onderstaand bericht in de Gelderlander van 3 december 2018

“Verkeersveiligheid A 15 is altijd onderwerp van gesprek”

De verkeerswethouder van Neder-Betuwe maakt zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid op de A15. De A15 is een beruchte weg als het gaat om ongevallen. De gemeente Neder-Betuwe staat boven aan de ongevallenlijst van de Provincie Gelderland met verhoudingsgewijs de meeste verkeersslachtoffers.

 

  • 1). Welke gesprekken heeft het College van GS van Gelderland in de achterliggende jaren gevoerd met wegbeheerder Rijkswaterstaat ten aanzien van de verkeersveiligheid op de A15?
  • 2). Bent u als college van GS van Gelderland samen met het College van B en W van Nederbetuwe richting Rijkswaterstaat opgetrokken?
  • 3). De wethouder stelt in bovengenoemd artikel: “Lobby is een kwestie van lange adem." Kunnen wij daaraan de conclusie verbinden dat Rijkswaterstaat de urgentie van dit probleem onvoldoende onderkent?
  • 4). Aan welke oplossing van deze problematiek denkt uw College? En op welke termijn zou deze oplossing uitvoerbaar kunnen zijn?

 

Nederbetuwe, 3 december 2018
Klaas Ruitenberg, Statenlid SGP Gelderland
Mobiel: 06-46 67 73 58