21 februari 2019

Schriftelijke vragen Wielerronde Vuelta in 2020

Schriftelijke vragen

(art. 39 Reglement van Orde)

 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
Datum: 20 februari 2019
Van: Klaas Ruitenberg, SGP
Onderwerp: Wielerronde Vuelta in 2020 in Gelderland

 

Aanleiding

Vandaag hebben wij kennis kunnen nemen dat de Wielerronde Vuelta in 2020 Gelderland door kruist. Ook doet de Vuelta de gemeenten Buren en Neder-Betuwe aan. (Zie de Gelderlander van 20 februari 2019)

Vragen

Gezien bovenstaande hebben we als SGP een aantal vragen:

  • Vraag 1: Is Uw college betrokken geweest bij de besluitvorming om de Vuelta door Gelderland te laten rijden?
  • Vraag 2: Zo ja, wat is de houding hierbij van Uw college geweest?
  • Vraag 3: Gaat de Provincie Gelderland bijdragen in de kosten van de Vuelta in 2019/2020? Hoe hoog zijn deze kosten en wanneer heeft Uw college hierover een (definitief) besluit genomen?
  • Vraag 4: Is Uw college op de hoogte dat de Vuelta door verschillende kleine plaatsen in onze provincie gaat? Is Uw college op de hoogte wat de Vuelta aan extra kosten aan menskracht van politie en beveiliging de samenleving kost?  
  • Vraag 5: Ook op zondag 23 augustus 2020 is de Vuelta in ons land. Wat betekent dit voor de zondagsrust in de verschillende plaatsen? Kunnen op deze zondag de kerkdiensten i.v.m. de Vuelta op de normale tijdstippen doorgaan?


Graag zien we uw antwoorden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens de SGP-fractie,

Klaas Ruitenberg