26 februari 2020

SGP blij met oplossing knelpunten geitenhouderijen

 

De provincie heeft op een aantal punten oplossingen voorgesteld voor geitenhouderijen die knelpunten ervaren nu er sprake is van een geitenstop.

Er wordt momenteel volop onderzoek gedaan naar de effecten van geitenhouderijen op de gezondheid van omwonenden. De resultaten daarvan worden in de loop van 2021 verwacht.

In de tussentijd heeft de provincie er werk van gemaakt om enkele knelgevallen op te lossen en is er voor 2020 een begunstigingstermijn voor jonge bokjes en geitjes van toepassing. Dit geeft de sector in elk geval voor de korte termijn wat lucht.

De SGP is blij met deze maatregelen.