5 juli 2022

SGP de boer op!

Themabijeenkomst Stikstof

De SGP in Rivierenland is bezorgd over de impact van de stikstofplannen in het buitengebied van de regio. Graag willen wij hierover met u in gesprek en daarom organiseren wij D.V. op 14 juli 2022 een themabijeenkomst.

Sprekers zijn Statenlid Evert Mulder (SGP Gelderland), Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en fractievoorzitter Dik Waasdorp (SGP Neder-Betuwe).

Van harte welkom op 14 juli vanaf 20:00 uur in 'De Duikenburg', Voorstraat 30 in Echteld.

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om u aan te melden