28 februari 2024

SGP en schapenboeren roepen op tot actief beheer van de wolf

Doornspijk, 28 februari - De schapenboerderij van Dijkhuizen in Doornspijk staat al geruime tijd onder druk door aanhoudende aanvallen van wolven op zijn kudde. Ondanks diverse genomen maatregelen blijkt het wolfwerende raster niet afdoende. Bij de buurman zijn al 41 schapen ten prooi gevallen aan de roofdieren. Zo staat boer Dijkhuizen voor een onzekere toekomst.

Een paar draadjes houden de wolf niet tegen

"Wanneer een wolf honger heeft, houden een paar draadjes hem niet tegen," verklaart Dijkhuizen. "Het is zelfs zo erg dat de schapen zo bang zijn voor de wolf dat ze uit eigen beweging 's avonds de schuur in vluchten. Normaal gesproken zouden ze het weiland inlopen, maar nu kiezen ze voor beschutting. Als deze situatie voortduurt, vrees ik het ergste. Ik ken meerdere boeren die hun kuddes al van de hand hebben gedaan. De wolf is hier al zeven keer geweest, waarvan ik hem slechts twee keer met mijn quad heb kunnen verjagen."

Dringende oproep

Dijkhuizen doet een dringende oproep aan de SGP- fractie, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om haast te maken met actief beheer van de wolvenpopulatie. Hij waarschuwt voor de maatschappelijke ontwrichting die deze ontwikkeling met zich meebrengt en benadrukt de urgentie van de situatie.

Zorgen

Tijdens de bijeenkomst hierna in het dorpshuis hebben lokale boeren hun zorgen geuit over de toenemende aanwezigheid van wolven en de impact ervan op hun veestapel en gemeenschap. Een boer, die dode schapen aantrof maar geen maatregelen mocht nemen omdat zijn weiland niet als wolvengebied werd beschouwd door de Nunspeetse overheid, uitte zijn frustratie. Hij pleit voor een meedenkende overheid en meer mogelijkheden om de wolf actief te beheren om de schapen te beschermen. Een andere boer maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn lammetjes en jonge kinderen in de buurt, gezien de steeds minder schuwe houding van de wolf.

Statenlid Gerrit Averesch van de SGP Gelderland benadrukt de urgentie van het beheren van de wolvenpopulatie in Gelderland.

Balans herstellen

"De aanwezigheid van wolven in deze omvang is onwenselijk," verklaart Averesch. "De SGP zet zich daarom in voor een actief beheer van de wolf op korte termijn. Dit vereist nauwe samenwerking tussen de Europese SGP, de fractie in de Tweede Kamer en de provinciale SGP."

Averesch onderstreept het belang van een robuuste aanpak om de balans te herstellen tussen de bescherming van de veestapel en het behoud van een veilige leefomgeving voor zowel mens als dier.