29 april 2020

SGP-fractie past werkwijze aanAls fractie hebben we onze werkwijze ook aangepast. Er vinden geen reguliere fractievergaderingen meer plaats, maar we spreken elkaar wekelijks op woensdag om 13.00 uur door middel van een video-vergadering.

Fijn dat de techniek er is, maar we kijken uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.