6 maart 2023

SGP Gelderland belegt bidstond voor de verkiezingen

Met een gebedsdienst aan de vooravond van de verkiezingen sluit SGP Gelderland D.V. op dinsdag 14 maart zijn verkiezingscampagne af. Sprekers en predikanten vragen daarin om wijsheid voor de gekozen bestuurders en inzicht tijdens de komende coalitie-onderhandelingen.

Het was alle hens aan dek in de afgelopen maanden. SGP-politici uit Gelderland bezochten met leden van de Eerste en Tweede Kamer politieke avonden door de hele provincie. Samen met burgers spraken ze over de woningnood, energietransitie en verkeersveiligheid. Ook ingrijpende thema’s, zoals de stikstofcrisis, kwamen regelmatig aan bod. Onder het motto ‘Betrouwbaar en koersvast’ brachten de politici en campagnemedewerkers de standpunten van de SGP naar voren. „De overheid is in dienst van God en moet een schild zijn voor zwakken in de samenleving. Dat vraagt om een betrouwbaar bestuur”, zegt SGP-lijsttrekker Klaas Ruitenberg daarover. „Er zijn dus integere politici nodig die hun verantwoordelijkheid nemen waar het moet en kansen pakken waar het kan.”

Vanuit de overtuiging dat politici dat niet zonder hulp van God kunnen, belegt de SGP D.V. op dinsdag 14 maart een bidstond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Centrum. De dienst wordt geopend door Gert-Jan Meijering, voorzitter van het bestuur van SGP Gelderland. Ds. G.P. van Nieuw Amerongen en student G. van Putten hopen in deze dienst voor te gaan.

„Natuurlijk hopen we op een positieve verkiezingsuitslag, zodat we onze Bijbelse principes in woord en daad kunnen uitdragen”, zegt Klaas Ruitenberg. „We verlangen echter ook naar wijsheid voor de gekozen bestuurders en naar inzicht tijdens de komende coalitie-onderhandelingen. Tijdens de bidstond vragen we God daar om.”

De bidstond is niet alleen bedoeld voor SGP-leden of -stemmers, zegt campagneleider Silvan Hardeman. Hij herinnert zich hoe een dame van buiten de partij de bidstonden eens ‘het hoogtepunt van de campagne noemde’. „Daar zijn we het helemaal mee eens.”

De bidstond vindt plaats D.V. op 14 maart in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld-Centrum, Nairacstraat 24 in Barneveld en begint om 19.30 uur.