19 maart 2019

SGP Gelderland bezoekt Puttense bedrijven

SGP Gelderland bezoekt Puttense bedrijven

PUTTEN – De Gelderse Statenfractie kwam op uitnodiging van SGP Putten op bezoek om de Puttense bedrijvigheid met eigen ogen te aanschouwen. In het kader van het speerpunt van SGP Putten “Bedrijven moeten blijven” werden een tweetal gerenommeerde Puttense bedrijven bezocht: Mol Fresh Food en Strandparc Nulde.

Wanneer de gemeente goede plannen heeft voor woningbouw is er veel mogelijk aldus Klaas Ruitenberg, voorzitter van de Gelderse SGP-Statenfractie. Hij laat dit weten tijdens het bedrijfsbezoek aan Mol Fresh Food. En bij Strandparc Nulde laat hij weten dat wonen  wezenlijk anders is dan recreatie, dat moet je gescheiden houden. Hij juicht initiatieven voor vitale vakantieparken toe.Mol Fresh Food bv schilt meer dan 200 ton uien per week. Dat het weer van grote invloed kan zijn op de productie van uien, hebben René en Anthony Mol afgelopen jaar ervaren. “In 2018 waren er 40% meer uien nodig om tot dezelfde hoeveelheid kilo’s te komen. Waar Nederland normaliter een exportland is, werd er nu regelmatig geïmporteerd, uit o.a. China en Zuid-Afrika”, vertelt Anthony Mol.Innovatie staat hoog in het vaandel bij de gebroeders Mol. Enthousiast wordt tijdens de rondleiding de nieuwe machine getoond, die de productiecapaciteit aanzienlijk heeft doen toenemen. Ook heeft het bedrijf een paar jaar geleden de Veluwse Innovatieprijs gewonnen, door een proces te ontwikkelen waarmee het restproduct van de uien kan worden geraffineerd tot ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie.

Het ca. 30-koppige personeelsbestand van Mol Fresh Food bestaat voor een aanzienlijk deel (70%) uit arbeidsmigranten uit Polen. Hierbij heerst meer dan eens de – scheve - perceptie dat het bedrijf hiermee voor de goedkope oplossing kiest, terwijl het cao loon gewoon van toepassing is.

Voorheen waren arbeidsmigranten deels gevestigd op diverse vakantieparken in de Puttense omgeving, maar dat kan niet meer. Daarmee is er wel een probleem weet Anthony Mol: “We hebben nu enkele medewerkers die op ruim een 35km van het werk wonen (in Veenendaal). Meer dan een half uur reistijd is niet ideaal als je om 05.00u begint met werken.” Hij ziet hierin naast de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer en die van de werkgever ook een faciliterende rol voor de gemeente weggelegd. Lijsttrekker Klaas Ruitenberg laat weten dat de provincie dit ook stimuleert en wijst wethouder Nico Gerritsen en de SGP-fractie op diverse initiatieven elders in de provincie. Gevraagd naar de mogelijkheden voor meer woningbouw voor andere doelgroepen en Puttenaren laat hij weten dat bij goede plannen veel mogelijk is.

Na een rondleiding door het bedrijf wordt Strandparc Nulde bezocht waar Jochen Sandberg de gastheer is. Eigenaar is VDB recreatie met 7 parken in Nederland. Het afgelopen jaar heeft Strandparc Nulde een grote uitbreiding ondergaan en is van 9 hectare naar bijna 14 hectare gegroeid. Vanaf dit jaar komen er gefaseerd 100 nieuwe vakantiehuisjes bij.

Wanneer Jochen wordt gevraagd of dit rendabel is, er zijn immers ook parken die onvoldoende recreanten weten te trekken en op termijn moeten saneren of naar een andere bestemming moeten zoeken wijst hij op de unieke ligging aan het water en op het feit dat je als ondernemer moet blijven investeren. Zonnepanelen op het dak van het restaurant, een nieuw wifi-netwerk, speelvoorzieningen en nu ook nieuwe chalets. Mede daardoor zijn er veel “repeaters”. Naast de nieuwe vakantiehuisjes zijn er 225 campingplaatsen en is er ook ruimte voor dagrecreatie met o.a. waterfietsen en bootjes. Steeds meer Puttenaren weten de weg naar het strand te vinden.

Voor de Puttense SGP-fractie wordt nog eens onderstreept dat Nulde niet voor niets één van de drie recreatieclusters in Putten is. De gemeente en de provincie kunnen ook hier vooral faciliterend en stimulerend optreden. Het milieu en met name de waterplanten en de kwaliteit van het water vraagt aandacht en de provincie kan hierin mogelijk een rol spelen. Lijsstrekker Klaas Ruitenberg hoort het aandachtig aan en is het van harte eens met Jochen Sandberg: de chalets zijn alleen voor recreatie want wonen en recreatie gaan niet samen. Het is een stimulans en voorbeeld om met het project Vitale Vakantieparken door te gaan.

Ewoud ’t Jong, fractievoorzitter SGP Putten: “Als SGP fractie zijn we erg blij met de lokale bedrijvigheid waar onder andere deze ondernemers symbool voor staan. Wij beseffen ons terdege dat we daar zuinig op moeten zijn. Beide bedrijven zorgen in de horeca of in het productiebedrijf voor werkgelegenheid voor Puttense jongeren en ouderen. Uit de diverse uitdagingen die beide bedrijven schetsen (variërend van huisvesten van arbeidsmigranten tot ondersteunen van vitale vakantieparken) klinkt dan ook een heldere oproep door aan de gemeentelijke en provinciale politiek: creëer een bedrijfsklimaat dat het mogelijk maakt om in het mooie Putten te blijven ondernemen. Die handschoen pakken we graag op.”