11 maart 2019

SGP Gelderland vraagt aandacht voor beter OV

SGP Gelderland vraagt aandacht voor beter OV

De SGP heeft aandacht gevraagd voor betere openbaar vervoersverbindingen buiten de Randstad. Kandidaten uit het hele land reisden naar station Utrecht Centraal om daar gezamenlijk dit probleem aan de kaak te stellen, samen met Tweede Kamerlid Chris Stoffer. Namens Gelderland reisde kandidaat statenlid Harm Jan Polinder vanuit Nunspeet naar Utrecht Centraal. “Ik ben samen met Chris Stoffer op de trein gestapt in Nunspeet, binnen een uur waren we op Utrecht Centraal. We moesten echter wel het eerste stuk met de auto, want we zouden er beiden minimaal drie kwartier langer over doen als we vanuit ons huis met het OV naar het station van Nunspeet zouden reizen.”

Alle kandidaten vulden op Utrecht Centraal hun reistijd in. De reistijd vanuit Zeeland was het langst: ruim drie en een half uur. “We signaleren dat investeringen in het openbaar vervoer vooral worden gedaan in de randstad en de grote steden. Het autogebruik wordt steeds vaker ontmoedigd, terwijl een goed alternatief voor mensen buiten de grote steden in veel gevallen niet voorhanden is. Tussen Zwolle en Nunspeet rijden nu alleen stoptreinen, wat ons betreft moet daar een knip in gemaakt worden door Harderwijk als intercitystation toe te voegen.”

Ook in de kleine kernen is het openbaar vervoer vaak slecht geregeld. “Veel bussen rijden in sommige plaatsen maar eens in het uur en tot halverwege de avond. Het is voor veel mensen dan geen optie om de auto te laten staan, terwijl de overheid wel die kant op wil. We moeten daarom zorgen voor goede alternatieven, het openbaar vervoer maakt daar een essentieel onderdeel van uit. We maken ons als SGP Gelderland hier hard voor. Net als tweede Kamerlid Chris Stoffer, hij doet dat in Den Haag. Uiteindelijk zullen provinciale en landelijke politiek samen moeten optrekken om verbetering te kunnen realiseren. Een goede uitslag voor de SGP op 20 maart zal daar zeker aan bijdragen.”

Bekijk hier de vlog van Harm Jan Polinder