13 februari 2019

SGP grootste partij van Gelderland

De SGP is nu de grootste partij in Gelderland geworden

 

Nunspeet, 13 februari 2019

 

Vooral de laatste jaren is de SGP in Gelderland snel gegroeid. Op 1 januari 2019 stond de teller ZELFS op 8.182 leden.

Het zakelijk, vooruitstrevend en principieel behoudend geluid van de SGP-mensen in de Staten van de Provincie Gelderland en de Waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe, ondervindt steeds meer waardering.

Vandaar de toestroom van nieuwe leden. Wij hopen daarom op uitbreiding van het zetelaantal.

Speerpunten zijn in de komende periode:

  • Bouwen in de dorpen, ook voor starters;
  • Meer ambulances (teken de petitie);
  • Ruimte voor de boer;
  • Realistisch klimaatbeleid;
  • Stimuleren circulaire economie;  
  • Aanpakken van belangrijke verkeersknelpunten;
  • Optimalisering verkeersveiligheid;
  • Veilig, verantwoord, zinvol en duurzaam waterbeleid én waterbeheer.

 

Henk Wobben
(06 - 23 40 09 50)