27 september 2023

SGP-motie Eerbeek-Loenen aangenomen!

Tijdens de Statenvergadering van 27 september stond ook het inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek op de agenda. Harm Jan Polinder heeft hierover in de oordeelsvorming kritische vragen gesteld, en de vinger gelegd bij het verschil in kosten tussen de verschillende voorkeursalternatieven. Hier kreeg hij afdoende antwoord op, maar er was een ander punt wat bleef hangen.

Harm Jan verwoorde dit zelf als volgt tijdens zijn bijdrage: ‘Toen we dit programma Eerbeek Loenen 2030 starten deden we logischerwijs eerst onderzoek over de toekomst en levensvatbaarheid van de papierindustrie.

Nee, we voorzien geen sluitingen, zo kwam naar voren uit dat onderzoek. Gevolg van deze uitkomst: het hele programma is opgetuigd met tal van projecten. De werkelijkheid van nu blijkt weerbarstiger en de papierindustrie grilliger. Papierfabriek de Hoop gaat sluiten, hoewel dat niet was voorzien. En er is hoop voor papierfabriek de Hoop: er zijn overnamekandidaten. En terecht: wie wil er nou geen hoop hebben.

Maar de reactie van GS, namelijk het ‘on hold’ zetten van een aantal projecten uit het programma, laat wel zien dat de gevolgen van een eventuele sluiting groot zijn. En vandaag is dat de Hoop, morgen kan dat kennelijk een andere fabriek zijn.

Ik heb daarom een motie aangekondigd die het college van GS vraagt een eenvoudige herijking te doen van het programma.

Daarvoor heb ik drie argumenten:

  • 1. Het programma kent allerlei projecten die o.a. de leefbaarheid moeten bevorderen.

    De gedeputeerde heeft in de oordeelsvorming aangegeven dat GS per project gaat bekijken wat nog wel en wat niet doorgaat. Ik vind dat PS daarbij betrokken moet worden, de uitkomst van die ‘herijking’ - zo u wilt -  moet wat ons betreft met PS worden besproken.
  • 2. Als GS, zoals de gedeputeerde heeft aangegeven, zelfstandig gaat bekijken wat wel of geen doorgang vindt, onttrekken we de bespreking daarvan aan de openbaarheid.

    Ik vind dat we dat niet moeten doen, juist bij zo’n onderwerp is openbaarheid, ook of misschien: juist, voor de omwonenden van belang.
  • 3. Tijdens de oordeelsvorming vroegen meerdere partijen de gedeputeerde hoe hij aankeek tegen de veranderde papiermarkt.

    De gedeputeerde zei tijdens de oordeelsvorming daarop: ik ben geen marktspecialist. Er is sinds 2019 veel veranderd, het lijkt ons goed als het onderzoek naar de papiermarkt op hoofdlijnen herijkt wordt. Zodat we, voordat we nu het programma vervolgen, een beter beeld hebben van de nut- en noodzaak van de diverse projecten. Tijdens deze herijking hoeft het programma overigens niet gepauzeerd te worden.

Daarom de volgende motie:

Klik hier voor de motie

Deze motie werd gelukkig aangenomen, hierdoor wordt GS aangespoord om een herijking te doen van het programma Eerbeek-Loenen, zodat alle projecten binnen dit programma haalbaar en betaalbaar blijven, en de communicatie hierover goed verloopt, en Provinciale Staten grip houdt op dit project.