11 april 2024

SGP-moties over woningtekort aangenomen!

Om het groeiende woningtekort in Gelderland tegen te gaan, heeft Statenlid Harm Jan Polinder (SGP) drie moties ingediend tijdens de recente Statenvergadering. Deze moties, die zijn aangenomen, vormen een cruciale stap in de strijd voor betaalbare woningen in de provincie.

Het tekort aan betaalbare woningen in Gelderland staat hoog op de agenda van Polinder. Met problemen zoals een overbelast elektriciteitsnetwerk, het stikstofprobleem en stijgende bouwkosten, is de situatie nijpend geworden. Bovendien heeft de provincie te maken met een tekort van maar liefst 1 miljard euro door strikte woningbouweisen van het Rijk, waarvoor nog geen financiering beschikbaar is gesteld.

De aangenomen moties zijn een significante stap voorwaarts in het aanpakken van deze uitdagingen. De eerste motie roept het college op om te onderzoeken hoe gemeenten ondersteund kunnen worden bij grondaankopen, zodat niet alle risico's bij de gemeenten liggen. De tweede motie richt zich op het verkorten van de proceduretijd van Natuurbeschermingsvergunningen, een belangrijke factor die de woningbouw vertraagt. De derde motie dringt er bij het college op aan om bij het Rijk aan te dringen op meer ruimte voor maatwerk, gezien de regionale verschillen in woningbehoefte.

"Wonen is een fundamenteel recht, maar helaas is het vinden van een passende en betaalbare woning steeds vaker een onbereikbaar voorrecht geworden", aldus Polinder. "Als SGP zetten we ons in om deze situatie te veranderen."

Met de aanneming van deze moties is er een mooie stap gezet richting het terugdringen van het schrijnende woningtekort in Gelderland, maar er zullen nog meer stappen gezet moeten worden!

Bekijk hieronder de video waarin Harm Jan hier meer over uitlegt: