31 augustus 2022

SGP op bezoek bij melkveehouder Arjan Prinsen

Hoe komen we uit het stikstofmoeras? Door te luisteren naar de oplossingen van boeren. Op donderdag 25 augustus 2022 waren SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en Statenlid Evert Mulder op werkbezoek bij Arjan Prinsen in Haarlo.

De melkveehouder experimenteert met mestscheiding en andere technieken om de ammoniakuitstoot omlaag te brengen. In zijn stal hangt ook meetapparatuur en die bevestigen de emissiereductie. Maar, waar blijft de erkenning van deze emissiereductie door de overheid? Deze erkenning is een belangrijke randvoorwaarde voor boeren om met emissiereductie aan de slag te gaan.

Tot nog toe komt Den Haag onvoldoende in beweging. De SGP blijft zich daarom inzetten voor snelle erkenning van emissiereductie op basis van real time metingen. Roelof Bisschop: ‘Als we boeren uitdagen in plaats van frustreren, ben ik ervan overtuigd dat we samen ver kunnen komen.’